W dniach od 8 do 12 marca 2023, o. generał Carlos Luis Suarez Codorniú udał się z wizytą do naszych współbraci w Ukrainie. Oczywistym wyzwaniem w przeprowadzeniu wizyty był czas wojny w tym kraju. Jednakże, to właśnie tragiczna sytuacja kraju i Kościoła była przynaglającym motywem, by odwiedzić współbraci i chrześcijan wśród których żyją i przekazać im, tam na miejscu, konkretne wyrazy braterskiej miłości i solidarności, które od początku wojny, w różny sposób, stara się im okazywać całe nasze Zgromadzenie.

W czasie wizyty, Ojciec Generał spotkał się ze wszystkimi ośmioma współbraćmi pracującymi obecnie na Ukrainie oraz zapoznał się z sercańskimi ośrodkami duszpasterstwa i innych posług rozwijanych w miejscach naszej obecności.  Spotkanie wspólnotowe, zorganizowane 11 marca w naszym domu w Perszotrawensku, było okazją do podsumowania wizyty, wyrażenia wdzięczności współbraciom za ich wolę pozostania wśród ludzi w potrzebie i za ich ofiarną pracę. Spotkanie to dało również możliwość do szczerego dialogu na temat najważniejszych zagadnień związanych z życiem i posługą sercanów na Ukrainie.

Innym znaczącym momentem pobytu było długie spotkanie z ordynariuszem diecezji Kijowsko-Żytomierskiej, biskupem Witalijem Krywickim. Stało się ono okazją nie tylko do przypomnienia ponad 25 lat pracy naszych współbraci, ale i do szczerego dialogu i refleksji na temat konkretnych możliwości rozwoju naszej posługi w diecezji. Biskup kijowski podkreślił, że sercańska posługa, w typowym dla niej duchu miłości i pojednania, jest najbardziej oczekiwaną odpowiedzią na wyzwania obecnego trudnego czasu diecezji i całego kraju.

11 marca o. Carlos Luis spotkał się z naszymi współbraćmi, ks. Piotrem Chmieleckim (POL) i ks. Gerdem Hemkenem (GER), którzy przybyli  w tym samym czasie na Ukrainę z pomocą humanitarną. Ich pobyt w naszym domu w Perszotrawensku był jedynie przystankiem w drodze na wschód tego kraju. To tam, pomimo nasilających się walk, wciąż przebywa wielu potrzebujących wsparcia i ludzkiej solidarności.

W niedzielę 12 marca, w ostatnim dniu swojego pobytu na Ukrainie, Ojciec Generał koncelebrował Mszę św. i wygłosił kazanie w kościele parafialnym w Romanowie. Wraz ze wspólnotą parafialną modlił się o dar pokoju i zwycięstwa Bożego Miłosierdzia nad nienawiścią i niesprawiedliwością, które dotknęły ten kraj.

Na długo pozostaną w pamięci obrazy z odwiedzanych miejsc, związanych z wojną i uwikłanymi w nią ludzkimi losami. Odwiedziny miejsc w mocno naznaczonych wojną Irpinie czy Buczy nie dają o sobie szybko zapomnieć, a rozmowy z ludźmi tam mieszkającymi pozwalają choć po części zrozumieć ogrom tragedii, która ich dotknęła. Bez wątpienia pozostają oni nie tylko w pamięci, ale także i w modlitwie.

Ks. Artur Sanecki SCJ (Rzym)