W czwartek 5 października do parafii św. Stanisława w Ostrowcu Świętokrzyskim przybył bp Krzysztof Nitkiewicz, ordynariusz diecezji sandomierskiej. Taka wizytacja, która jest wymogiem prawa kanonicznego, odbywa się raz na 5 lat. Parafianie do tej uroczystości przygotowywaliśmy się długo, bo od czerwca. Właśnie wtedy był pierwszy termin, w którym biskup Krzysztof miał nich przyjechać, ale z powodu jego nagłej choroby zostało to odłożone na października.

Program wizytacji był bardzo napięty. Biskup przyjechał przed godziną 13.00 i zaraz udał się na spotkanie z nauczycielami i dyrekcją do Szkoły Podstawowej 9, a następnie na podobne spotkanie i obiad do Liceum Katolickiego. Na godzinę 15.00 była zaplanowana wspólna modlitwa z parafianami na cmentarzu, a zaraz po niej odwiedziny chorych. Następnie biskup udał się do placówki wychowawczej "Nasz Dom" prowadzonej przez siostry Franciszkanki Rodziny Maryi, by zobaczyć się z siostrami i z ich wychowankami. Kolejnym punktem programu była wizytacja kancelarii parafialnej i podpisanie ksiąg, a następnie spotkanie z Radą Parafialną. Po tym wszystkim biskup udał się do kościoła, gdzie czekali już na niego zgromadzeni mieszkańcy parafii. Po prezentacji grup duszpasterskich modliliśmy się wspólnie na Mszy Świętej, której biskup Krzysztof przewodniczył.