W sercańskim kulcie Serca Pana Jezusa ważnym jest wynagrodzenie. Już we wtorek przed Środą Popielcową skupiamy się na wynagrodzeniu za wszystkie zniewagi wyrządzane Sercu Jezusowemu, które pała do nas Miłością. W tym wymiarze późniejsze posypanie głowy popiołem jest aktem naszego uniżenia przed tą niewyobrażalną głębią Miłości jaką Bóg nas obdarza.

​NABOŻEŃSTWO WYNAGRADZAJĄCE

Wynagrodzenie jest jednym z najważniejszych składników nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa. U jego podstaw stoi doświadczenie miłości Boga do człowieka, które rodzi potrzebę stosownej odpowiedzi, oraz poznanie grzechu i jego skutków, zarówno na płaszczyźnie osobistej, jak i społecznej, pobudzające do podjęcia naprawy zła.

Człowiek wierzący, pobudzony nadprzyrodzoną miłością, chce wziąć dobrowolnie odpowiedzialność za to zło, które powstało w jego środowisku. Jest to akt podejmowany z miłości do Boga. Myśl o nim rodzi się w sercu człowieka, ale powinna znaleźć także swój zewnętrzny wyraz. Dlatego nabożeństwo wynagradzające jest publicznym aktem ludzi wierzących, którzy wyrażają swą miłość do Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, a jednocześnie zdecydowanie odrzucają grzech osobisty i społeczny.

Do składników nabożeństwa wynagradzającego należy zatem:

- uwielbienie Boga miłującego każdego człowieka;

- rozpoznanie zła i grzechu popełnianego w życiu poszczególnych ludzi oraz całych społeczeństw i przeproszenie Boga za niego, co oznacza także

odcięcie się od tego zła;

- modlitwa za grzeszników, zgodnie z życzeniem Chrystusa zatroskanego o ich zbawienie;

- akt naszego całkowitego oddania się Bogu.