Ku czci Najświętszego Serca Jezusowego, jako podziękowanie za otrzymane łaski, Chorwacka Młodzież Sercańska (HDM) z parafii pod wezwaniem NMP Matki Kościoła i św. Maksymiliana Kolbego w zagrzebskiej Trnovčici, we wtorek 20 czerwca 2017 r. odbyła już po raz dziesiąty pieszą pielgrzymkę (10 km) do bazyliki Serca Jezusowego w Zagrzebiu ma ulicy Palmotićeva, a która to bazylika jest pod opieką ojców Jezuitów.

Młodzież, która należy do założonej przed czternastu laty wspólnoty HDM jest poświęcona Sercu Jezusowemu. Pełni radości i z modlitwą na ustach pokonywali dwugodzinną drogę ulicami miasta Zagrzebia. Po przybyciu na miejsce uczestniczyli we Mszy świętej, którą odprawiał ojciec duchowny HDM w Chorwacji – ks. Andrzej Wośko SCJ razem z ks. Arturem Makarą SCJ, który chętnie przyłączył się do pielgrzymkowej grupy. Po Mszy świętej dziękczynnej młodzież HDM na kolanach przeszła wokół głównego ołtarza Serca Jezusowego czyniąc to w duchu wynagrodzenia, podobnie jak to czynił ojciec Dehon. Pod koniec pobytu w bazylice cała grupa zebrała się przy relikwii błogosławionego Jana Merza, patrona młodzieży, odmówiwszy klęcząc siedem Ojcze nasz z rozłożonymi na znak krzyż rękami, podobnie jak to czynią w czasie swoich cotygodniowych spotkań, kiedy modlą się w intencji kanonizacji Jana Merza.

[Jelena Vukovic | tłumaczył ks. Andrzej Wośko SCJ]