Wydawnictwo sercańskie zamyka

 

"Edizioni dehoniane Bologna" (EDB) ogłosiły bankructwo. Formalny akt przekazania wszelkiej dokumentacji księgowej do sądu został przeprowadzony w piątek,  8 października 2021. Kończy się wielki okres i cenna służba Kościołowi, nie tylko włoskiemu. Właściciel, czyli północnowłoska Prowincja Księży Najświętszego Serca Jezusowego (Sercanów), zrobiła to z żalem, ale ze świadomością, że nie jest już w stanie utrzymywać finansowo tego dzieła.

 

Decyzja ta uderza bezpośrednio w naszych 25 pracowników i ich rodziny, z którymi nie mogliśmy się spotkać tak, jak mieliśmy nadzieję, również ze względu na pewne napotkane problemy. Dotyczy to również kilku tysięcy autorów, których owoców ich wysiłku i pomysłowości nie będziemy już mogli publikować. Rani to wielu prenumeratorów naszych czasopism, ich lojalność i prawa do bycia informowanym i nauczanym.

 

Dużo nas to kosztowało

Jest to bolesne decyzja dla nas, zakonników. Stałe wsparcie i poczynione inwestycje niestety nie pomogły w zatrzymaniu tej decyzji, która chcieliśmy, żeby była zupełnie inna. Nie wypierając się popełnionych błędów, staraliśmy się zaradzić kryzysowi jaki nas dotknął w latach 2011-2016 za pomocą kilku surowych decyzji: kontroli kosztów, zamknięcia niektórych czasopism, redukcji pracowników (emerytury, wcześniejsze emerytury, różne przeniesienia), przechodząc z około sześćdziesięciu pracowników do obecnej liczby.  Sprzedaliśmy i zlikwidowaliśmy kilka firm dodatkowych („Data Service Center”, które oferowało usługi informacyjne, „Dehoniana libri” odpowiedzialne za promocję i dystrybucję).

 

Staraliśmy się również jakby „zacząć od początku”. Poprzez utworzenie nowych serii i poszukiwaniem nowych autorów; wraz z uruchomieniem w 2016 roku strony Settimananews.it i nabyciem w 2017 roku historycznej marki „Marietti 1820”; poprzez inwestycję na rynku cyfrowym, w komunikację, w nowe media. Ale w ostatnich latach rynek książki, zwłaszcza tej religijnej, doświadcza coraz większych strat. 40% katolickich księgarni zniknęło, a pandemia Covid-19 ze wszystkimi jej konsekwencjami zrobiła resztę.

 

Poszukiwanie partnera gospodarczego, który tchnąłby nowe życie w wydawnictwo, hipoteza fuzji z innymi producentami książek religijnych i wreszcie możliwość sprzedaży jakichś mniejszych części nie doprowadziły do pożądanych rezultatów . Po kilku latach decyzja o zamknięciu dojrzała. Wiemy, że wpływa na  wizerunek i służbę naszej prowincji zakonnej, stanowi stratę w teologii i duszpasterstwie naszego włoskiego Kościoła i konstytuuje vulnus w kulturze naszego kraju. Ale nie znaleźliśmy żadnego innego rozwiązania.

 

Osiem tysięcy tytułów

Pierwsze pozycje wydawnicze ukazały się w 1962 roku. W ciągu  tych sześćdziesięciu lat wydawnictwo EDB udostępniło czytelnikom 8 400 tytułów, w tym kilka milionów sprzedanych książek, kultywując sektory Biblii, teologii, katechezy, duszpasterstwa, duchowości, scholastyki i około dwudziestu czasopism. 55 serii (EDB i Marietti 1820).

 

Pierwszy sezon, początek, zaowocował wielkimi intuicjami, takimi jak „Biblia Jerozolimska”, „Enchiridion Vaticanum”, podręczniki teologii. W  drugim wzrósł wkład biblistów (takich jak Ravasi, Gargano, Barbaglio, Fausti, Grilli) i włoskich teologów. Praktycznie wszystkie pokolenia teologów posoborowych publikowały również w naszym wydawnictwie. Powiększyła się oferta serii Enchiridion (CEI, Oecumenicum, encykliki itp.) i rozszerzyły się publikacje wielkich dzieł, takich jak Denzinger, Komentarz do Kodeksu prawa kanonicznego, Conciliorum Oecumenicorum Decreta, Słownik Pojęć Biblijnych NT, Konkordancja duszpasterska Biblii.

 

W ostatnich dziesięcioleciach otworzyły się nowe serie i poszukiwano nowych wątków tematycznych, otwierając się na świecką kulturę i postacie, które wspierają wyobraźnię współczesnego Zachodu. Byli lojalnymi autorami piszącymi na poziomie teologicznym (Christoph Theobald), biblijnym (Daniel Marguerat, Benoit Standaert, André Wénin) i popularnym. Podręczniki dla ISSR zostały ponownie przemyślane; sektor wydawnictw elektronicznych został otwarty i wzmocniony (z ponad 800 e-bookami opublikowanymi w ciągu kilku lat). Komunikacja cyfrowa i marketing były nieustannie pielęgnowane.

 

Sobór Watykański, łaska i latarnia

Nic nie byłoby możliwe bez łaski Vaticanum II i jego powrotu do Pisma Świętego i źródeł. Nowe spojrzenie na celebrację liturgiczną, na historię wszystkich, na korzystanie z wolności, na centralne miejsce sumienia wierzącego, na otwartość ekumeniczną i na ponowne odkrycie korzeni żydowskich kierowały naszą pracą i pracą naszych współpracowników.

 

Jeśli teologia jest Kościołem, który myśli, to także narzędzia duszpasterskie są nie tylko rozdrabnianiem i rozpowszechnianiem, ani czystym dostosowaniem, ale źródłem pytań i sugestii ze strony świętego ludu  Bożego. W ten sam sposób  wkład informacyjny czasopism został zainspirowany dbałością o kształtowanie tradycji zgodnie z impulsem charyzmatu sercańskiego.

 

Będziemy nadal służyć kościelnej opinii publicznej za pomocą Settimananews.it i podobnych inicjatyw, być może umieszczając elementy naszego dziedzictwa tam, gdzie może ono ponownie rozkwitnąć. Miłość do książki i czytania "jest właściwa dla tego, kto siedzi wieczorem w swoim pokoju, podczas gdy wokół jest cisza... i tutaj, nagle, książki w pokoju stają się dla niego jak żywe istoty. Wyjątkowo żywe. Małe obiekty, ale pełne świata. Które są tam bez ruchu i bez hałasu, a jednocześnie gotowe w każdej chwili otworzyć swoje strony i rozpocząć dialog, który opowiada o przeszłości, która odnosi się do przyszłości lub przywołuje wieczność, a tym bardziej niewyczerpana, im bardziej ten, kto się do nich zbliża, umie z nich  czerpać" (Romano Guardini. Na pochwałę książki).

 

"W jej głębokościach treść rzeczy widziałem

Z miłością w jedną oprawionych księgę,

Porozrzucanych kartami po świecie.

Rzeczy, wypadki, ich różne własności,

W księdze tej łączy taka jedność zwięzła" (Dante Alighieri, Raj 33, 85-90).

 

Lorenzo Prezzi

Za http://www.settimananews.it/chiesa/edizioni-dehoniane-chiudono/

(tłum. ZKH SCJ)

 

Zobacz też włoskie artykuły:

- http://www.settimananews.it/cultura/edb-chiude-sembra-impossibile/

- https://www.ilriformista.it/chiude-la-casa-editrice-edb-senza-i-libri-dei-dehoniani-la-chiesa-e-piu-povera-253866/?refresh_ce

- https://www.dehoniani.org/it/le-edizioni-dehoniane-chiudono/