12 października 2019 roku miało miejsce pierwsze czuwanie młodzieży sercańskiej na Białorusi. Odbyło się w Lachowiczach. W czuwaniu wzięli udział młodzi ludzie z parafii, gdzie służą księża sercanie, ale nie tylko. Ponad 55 osób razem ze swoimi księżm przyjechało z różnych stron Białorusi: Grodna, Warapajewa, Postaw, Szarkowszczyny, Gancewicz i oczywiście gospodarze czuwania, czyli młodzież z Lachowicz. Czuwanie ukierunkowane było na zaznajomienie z kultem Serca Jezusowego, jak z osobą założyciela Zgromadzenia Księży Sercanów Ojcem Leonem Dehonem. Centralnym punktem czuwania była Msza święta, której przewodniczył biskup pomocniczy diecezji pińskiej bp Kazimierz Wielikosielec OP. Po całym dniu spędzonym w Lachowiczach posileni dobrami duchowymi młodzi powrócili szczęśliwie do swoich domów.

[ks. Dzmitry Prystupa SCJ]