Po ciężkiej chorobie, w dniu 3 września 2022  w Lublinie, zmarł ks. Tadeusz Mazur SCJ. Urodził się w 1955 r. w Godziszowie. Pierwsze śluby zakonne złożył w Zgromadzeniu Księży Sercanów w 1975 r. w Pliszczynie. Następnie w 1981 r. w Krakowie przyjął  święcenia kapłańskie.

Po święceniach pracował przez 4 lata jako wikariusz w parafii w Sosnowcu, po czym został skierowany do wspólnoty w Stopnicy w charakterze ekonoma. W  latach 1988-1995 pełnił funkcję koordynatora budowy i ekonoma nowopowstałego domu prowincjalnego Księży Sercanów w Warszawie. Następnie przez kolejne lata, aż do 2019 r., pracował jako duszpasterz w Niemczech. 

Niech Boże Serce, któremu zawierzył swoje życie, przyjmie go do swojego Królestwa!