W dniu 22 maja 2023 r. w Tarnowie zmarł ks. Zbigniew Letkiewicz, sercanin. Urodził się w 1935 r. we Lwowie. Pierwsze śluby zakonne złożył w 1952 r. w Stadnikach, a święcenia kapłańskie przyjął w 1960 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej z rąk abp. Karola Wojtyły.

Jako duszpasterz pracował w parafiach w Krakowie, Łobzie, Tucznie, Chmielowie, Bełchatowie i Sosnowcu. Był także proboszczem parafii w Stadnikach oraz kapelanem sióstr w Gorzkowie. W latach 1967-1977 wyjechał na misje do Indonezji. Po powrocie pełnił funkcje asystenta prowincjała oraz sekretarza prowincjalnego, a także przełożonego wspólnot zakonnych w Lublinie i Gdyni. Od 1994 r. mieszkał w Tarnowie.

Zawsze pogodny, uśmiechnięty i otwarty do ludzi. Swoje obserwacje świata i ludzi umiejętnie zapisywał w dowcipnych fraszkach i wierszach.

Niech Boże Serce, któremu zawierzył swoje życie, przyjmie go do swojego Królestwa!