16 postulantów rozpoczęło swój czas formacji i przygotowania do kanonicznego nowicjatu w Dystrykcie Indyjskim. Uroczyste wprowadzenie kandydatów do Zgromadzenia miało miejsce podczas Mszy św. sprawowanej w wigilię Zesłania Ducha Świętego.

Nowi postulanci będą poznawać zasady życia zakonnego, a także duch, cel i życie Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusa. w okresie postulatu kandydaci będą rozpoznawać swoje powołanie pod okiem odpowiedzialnych za formację w postulacie.

 

 

Podczas uroczystego przyjęcia do postulatu otrzymali m.in. Pismo św., modlitewnik i krzyżyk sercański. Dystrytk sercanóww Indiach należy do najbardziej rozwijających się w całym Zgromadzeniu.

AS