Papież Franciszek w adhortacji apostolskiej Gaudete et Exultate, n. 109, napisał do nas, że " Siła świadectwa świętych polega na przeżywaniu błogosławieństw i reguł, według których będziemy sądzeni podczas Sądu Ostatecznego. Są to słowa krótkie, proste, ale praktyczne i ważne dla wszystkich, ponieważ chrześcijaństwo jest przede wszystkim po to, aby nim żyć...".

Przekonani o wzorowym świadectwie pierwszego męczennika naszego Zgromadzenia, bł. Jana Marii od Krzyża, zawierzamy naszą modlitwę wstawiennictwu Błogosławionego, ponieważ jest on: Animatorem i Obrońcą Powołań (szczególnie sercańskich), Apostołem Najświętszego Serca Jezusowego, Męczennikiem Chrystusa.

Jako Rodzina Dehoniańska wzywamy wstawiennictwa błogosławionego Jana Marii od Krzyża do Boga, prosząc równocześnie o jego kanonizację. Niech przykład jego chrześcijańskiego życia, naznaczonego błogosławieństwami, oświetli drogę, do której jesteśmy wezwani na tym świecie.

Za jego przyczyną i wstawiennictwem modlimy się o nowe i święte powołania do naszego Zgromadzenia Księży Sercanów.

 

Ksiądz Jan Maria od Krzyża, który przed wstąpieniem do Zgromadzenia ("po cywilnemu") nazywał się Mariano García Méndez, urodził się 25 września 1891 roku w San Esteban de los Patos w małym rejonie Avilii w prostej rodzinie chłopskiej, bogatej w cnoty chrześcijańskie.

Już jako dziecko czuje powołanie do kapłaństwa. Realizuje tę drogę wstępując do seminarium w Avila i przyjmując święcenia kapłańskie. Po czym jest wysłany do pracy w parafiach Hernansancho y Villanueva de Gómez i San Juan de la Encinilla. Także był kapelanem w Nanclares de la Oca. Jednak ciągle czuł w sobie pociąg do życia zakonnego.

W 1922 doświadcza życia karmelity bosego w Vizcaya. Jednak wraca z powrotem do swojej diecezji i służy w parafiach Santo Tomé de Zabarcos, i w Sotillo de las Palomas.

Z przeznaczenia Bożego w roku 1925 spotkał się z założyciem prowincji hiszpańskiej sercanów księdzem Guillermo Zicke. Ten opowiedział mu o Zgromadzeniu i projekcie życia rozpoczętym przez księdza Leona Dehon. Kilka miesięcy później ten prosty i pokorny ksiądz wstępuje do Zgromadzenia Księży Sercanów i jest wysłany do odbycia nowicjatu w Novelda.

31 października 1926 r. W uroczystość Chrystusa Króla składa  pierwszą profesję i przybiera imię Jan Maria od Krzyża Garcia. Od tego momentu, tak później był znany. Już jako ksiądz sercanin jest skierowany do pracy w tym samym nowicjacie w Novelda kontynuując jako profesor religii i wikary w parafii.

W 1927 otrzymuje nowe zadanie w szkole apostolskiej El Crucifixo i seminarium w Puenta la Reina jako animator powołań i kwestarz. Przez 9 lat będzie wykonywał to zadanie, robiąc kilometry, szukając pomocy wśród dobroczyńców związanych ze Zgromadzeniem w całej Hiszpanii, zwłaszcza w regionach północnych. Przywożąc również młodzież do seminarium, gdzie mogli zgłębiać swoje powołanie religijne i kapłańskie.

Wybuch wojny cywilnej w 1936 roku zastaje księdza Jana Marię w Garaballa w Cuenca. Stamtąd w ubiorze świeckim próbuje przedostać się do Walencji w poszukiwaniu miejsca bardzie bezpiecznego.

Jednak, kiedy dotarł do stolicy Walencji ksiądz Jan Maria jest przerażony i zbulwersowany widząc, że kościół Santos Juanes, perła baroku, jest niszczony i palony. Został aresztowany z powodu tego, że przyznał „Jestem księdzem”.

W więzieniu rozwinął prawdziwy apostolat pomiędzy chrześcijanami, którzy zostali aresztowani. Jego śmierć męczeńska nadeszła w nocy 23 sierpnia 1936 roku na polach walenckiego miasta Silla. Zastrzelony i wrzucony do wspólnego grobu. Jego ciało ekshumowane w 1940 roku i przeniesione do Puente la Reina gdzie miał swój dom najbardziej ukochany. Przy jego ciele odnalezione krzyż profesyjny, przestrzelony szkaplerz naszego Zgromadzenia i również przestrzelony kalendarz z programem prowadzonym w więzieniu, jak również zbiór reguł naszego Zgromadzenia.

Dzisiaj szczątki błogosławionego czci się w kościele Świętego Krzyża przy jego grobie blisko obrazu Chrystusa umierającego na Krzyżu.

Jego przykładne życie i śmierć męczeńska posłużyły do rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego w 1959 roku. W roku 1996 w Quisanda w Wenezueli powstała pierwsza kaplica pod jego wezwaniem.

11 marca 2001 podczas Eucharystii, której przewodniczył Papież Jan Paweł II na Placu św. Piotra w Watykanie, ks. Jan Maria od Krzyża wraz z inny 232 męczennikami, uzyskał status błogosławionego Kościoła. Jego wspomnienie obchodzimy każdego 22 września. 

 

Przedstawiamy tutaj pomoce, które można wykorzystać do upamiętnienia jego pamięci.

- komiksy opowiadające o życiu Błogosławionego (dla najmłodszych);

- plakat;

- broszura Triduum do wykorzystania w modlitwie wspólnej i prywatnej, szczególnie o wzrost powołań sercańskich;

- Modlitwa o kanonizację Błogosławionego Jana Marii od Krzyża.

 

MODLITWA O KANONIZACJĘ
BŁ. JANA MARII OD KRZYŻA, męczennika

Boże, nasz Ojcze, pełen łaskawości
i miłosierdzia daj nam przez wstawiennictwo
Twojego sługi, Bł. Jana Marii od Krzyża SCJ
naśladować życie, które wielkodusznie
prowadził, oddać się aż do końca na służbę
powołaniom, a między biednymi i pokornymi
być zawsze świadkiem Twojej miłości.

Powierzamy Twemu Sercu nasze pragnienie
ujrzenia w chwale świętych Kościoła Twego
sługę, błogosławionego Jana i ufamy,
że poprzez jego modlitwy otrzymamy łaskę,
o którą Cię błagamy… (wymienić intencję)… .
Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
Amen.