W poniedziałek, 1 listopada br., w parafii pw. św. Stanisława BM w Ostrowcu Świętokrzyskim -
Denkowie została odprawiona Uroczysta Msza św. na cmentarzu parafialnym. Przewodniczył jej i
Słowo Boże wygłosił ksiądz biskup Edward Frankowski. W uroczystości udział wzięli także ks. dziekan Jan Sarwa, kapłani, siostry zakonne, przedstawiciele rodziny Kotkowskich oraz zgromadzeni wierni.
Przed Eucharystią ksiądz biskup poświęcił odnowioną kaplicę Rodziny Kotkowskich, znajdujący się w niej Krzyż, ołtarz i klęcznik.
Składamy serdeczne podziękowania dla pań: Teresy Piwnik i Barbary Piwnik, które będąc właścicielami i opiekunami kaplicy Kotkowskich, odnowiły i ufundowały do kaplicy nowy Krzyż, ołtarz i klęcznik.
Po zakończonych uroczystościach ksiądz biskup Edward wraz z księdzem Proboszczem Adamem
Gucwą SCJ
udał się do najstarszej parafianki pani Władysławy Zięby, która w marcu obchodziła 107 rocznicę urodzin.