W Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie odbyła się gala wręczenia medalu dla zasłużonych dla ewangelizacji „Benemerenti in Opere Evangelizationis” Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. To wyróżnienie otrzymało 15 osób i instytucji. W gronie zasłużonych na polu misyjnym są również Duchowy Patronat Misyjny Księży Sercanów.

Uroczystość uhonorowania zasłużonych osób i instytucji dla misyjnego dzieła Kościoła odbyła się w ramach obchodów 50-lecia posługi misjonarzy diecezji tarnowskiej. W Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem biskupa Jana Piotrowskiego. W homilii przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji powiedział, że świat banalizuje Kościół i Chrystusa i pyta dlaczego głoszona jest Ewangelia? – Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Słuchamy i służymy nawet za cenę ofiary życia. Złożyli ją pochodzący z tej ziemi bł. ks. Zbigniew Strzałkowski i tarnowski misjonarz ks. Jan Czuba. Jako świadkowie powiedzieli światu, że Chrystus jest naszą drogą, pokojem i naszą nadzieją. Dzieło Misyjne Kościoła nie należy do przeszłości, bo Jezus żyje” – podkreślił.

Medal „Benemerenti in Opere Evangelizationis” Przyznawany jest w trzech kategoriach: w pierwszej kategorii „za zasługi w misyjnym dziele Kościoła”, kategoria druga to „pomoc modlitewna i duchowa”. Trzecia kategoria dotyczy pomocy materialnej i finansowej dla misji. W tym roku Medal „Benemerenti” w kategorii „pomoc modlitewna i duchowa” otrzymali katechetka Magdalena Kołtyś, pochodząca z archidiecezji lubelskiej. Od kilku miesięcy pełni funkcję pierwszej w historii nowego dzieła, prezes Fundacji „Na krańce świata”, której celem jest pomoc misyjna. Nadzoruje też działalność niedawno utworzonego portalu misjomat.org. Niezwykle oddana sprawie animacji misyjnej i dziełu misyjnemu.

Ponadto medal trafił do Duchowego Patronatu Misyjnego Księży Sercanów. Jego ideą jest zjednoczenie ludzi w modlitwie za misje i utworzenie z nich zaplecza dla polskich sercanów pracujących na misjach. Liczy on 340 członków. Nagrodę w imieniu seminarium odebrali pochodzący z diecezji tarnowskiej ks. Bartłomiej Król SCJ oraz dk. Jacek Kowal SCJ, odpowiedzialny za Duchowy Patronat.

Trzeci medal w tej kategorii otrzymał ks. Jerzy Piluś, który od 1997 r. z wielkim zaangażowaniem pracował na Kaukazie (Azerbejdżan – 3,5 roku; Abchazja – 5 lat, Gruzja – 5 lat w Caritas, następnie wrócił do Abchazji).

Duchowy Patronat Misyjny powstał w 1992 r. w obrębie wydawanego przez seminarium czasopisma dla chorych Wstań. Ideą Duchowego Patronatu Misyjnego jest zjednoczenie ludzi w modlitwie za misje i utworzenie z nich zaplecza duchowego dla polskich sercanów pracujących na misjach. Każdej osobie, która zgłasza chęć przynależności do Duchowego Patronatu Misyjnego przydzielony jest jeden z krajów misyjnych bądź potrzebujących ewangelizacji, w którym pracują sercanie. Do zobowiązań członków należy codzienne odmawianie aktu ofiarowania, modlitwa i ofiarowanie cierpień w intencji misji. W pierwszą i trzecią niedzielę miesiąca w intencjach tych osób sprawowana jest Msza Święta.

Źródło: ekai.pl FOTO: tarnow.gosc.pl