Zapraszamy na poświęcone problematyce biblijnej sympozjum naukowe: Hermeneutyka w drodze. „I zaczynając od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego (Łk 24,26-27)”. Wydarzenie będzie miało miejsce 9 maja 2024 r. (czwartek) w Krakowie (Domus Mater, ul. Saska 2C).

 

Program:

9.30 Rozpoczęcie sympozjum

9.40 „Począwszy od Mojżesza…”. Zapowiedzi mesjańskie w Pięcioksięgu

ks. dr Krzysztof Napora SCJ (KUL, Lublin)

10.15 „Uwierzyć we wszystko, co powiedzieli prorocy...". Nowotestamentalna relektura w świetle Paschy Chrystusa

ks. dr Andrzej Demitrów (UO, Opole)

10.50 Chrystologiczne odczytanie Pism w ewangeliach synoptycznych

ks. dr Piotr Herok (UO, Opole)

11.25 Przerwa

12.00 Pisma autorytatywne i ich mesjańska interpretacja w świetle tekstów z Qumran

dr Michał Klukowski (KUL, Lublin)

12.35 Motyw czasu i miejsca w opowiadaniu o chrystofanii na drodze do Emaus (Łk 24,14-35)

dr Anna Wajda (UPJPII, Kraków)

13.10 Zakończenie sympozjum

 

Pobierz plakat

Sympozjum odbędzie się 9 maja br. (czwartek) w Krakowie (Domus Mater, ul. Saska 2C), a transmisję z wydarzenia przeprowadzi radio Profeto.

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy kierować na adres mailowy: prefekt.wsm[at]scj.pl lub tel.: 532 358 277.

Zapraszamy!