Na temat wyzwań i trudności, przed którymi staje rodzina i małżonkowie rozmawiali uczestnicy sympozjum naukowego, które 6 maja odbyło się w Krakowie. Konferencję pt. „Rodzina wobec wyzwań współczesnego świata” zorganizowało Wyższe Seminarium Misyjne Księży Sercanów. W spotkaniu uczestniczyły rodziny, małżeństwa oraz do obecni i przyszli duszpasterze rodzin.

Na początku konferencji ks. Łukasz Ogórek SCJ powiedział, że papież Franciszek już w pierwszym punkcie „Amoris laetitia” cytując ojców synodalnych napisał, że "chrześcijańskie przepowiadanie dotyczące rodziny to doprawdy dobra nowina". - Na podstawie tej adhortacji chcemy pokazywać piękno i wartość małżeństwa i rodziny, a w ten sposób wpisać się w owo głoszenie dobrej nowiny, o której mówi papież Franciszek – mówił.

W trakcie spotkania ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego wygłosił wykład pt. „Piękno miłości małżeńskiej w świetle Amoris Laetitia”.

Prelegent wyjaśniał podczas spotkania, że według papieża Franciszka miłość małżeńska jest zakorzeniona w miłości samego Boga i wytycza drogę do szczęścia. - Człowiek nie może żyć bez miłości, a miłość to bezinteresowny dar osoby dla osoby – podkreślał ks. prof. Ozorowski. Według niego papież Franciszek w swojej adhortacji wyjaśnia, że miłość małżeńska nie jest czymś idealistycznym, ale czymś prostym i pięknym, co otwiera szerokie horyzonty przyjemności i radości płynącej z miłości w małżeństwie, ale papież, podobnie jak jego poprzednicy, dostrzega także głęboki symbolizm miłości.

Zdaniem prelegenta tym co niepokoi papieża jest to, gdy miłość małżeńska traci na dynamizmie. - Energia młodej miłości nie może ustawać, należy o nią dbać i pielęgnować ją – mówił ks. prof. Ozorowski. Jego zdaniem ważne jest, aby żyć chwilą obecną co nie oznacza, aby z wszystkiego rezygnować. Przestrzegał także przed "kulturą tymczasowości" i pochłonięciem przez cele ekonomiczne.

Duchowny wyjaśniał, że dojrzewanie do miłości małżeńskiej wymaga ofiarowania daru miłości z siebie. - Miłość rodzi się ze spojrzenia na drugiego człowieka, ale nie jest to tylko zachwyt, ale spojrzenie w głębię – tłumaczył.

Według ks. prof. Ozorowskiego świętowanie i cieszenie się z drobiazgów jest lekarstwem na nudę i monotonię w małżeństwie. - Małżonkowie muszą mieć czas na rozmowę, aby umacniać te relacje, ale czas spędzony razem nie może być byle jaki – zaznaczył mówca.

Z kolei o kobiecie w Księdze Rodzaju mówił ks. dr Krzysztof Napora SCJ z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Analizując Księgę Rodzaju, prelegent wyjaśniał, że Bóg stwierdził, że w idealnym świecie jest coś, co nie jest dobre, czyli to, żeby człowiek był sam. - To dowód życzliwości Boga względem człowieka, który postanowił: "uczynię odpowiednią dla niego pomoc" – wyjaśnił ks. dr Napora.

Z kolei ks. prof. dr hab. Adam Skreczko z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego opowiadał o współczesnych wyzwaniach w wychowaniu do miłości małżeńskiej. Jego zdaniem w obecnych czasach rodzina staje przed licznymi wyzwaniami i trudnościami, z którymi musi się mierzyć, a jednym z ważniejszych wyzwań jest to jak wychować dzieci, aby umiały kochać siebie innych. Prelegent wskazał na definicję wychowania, którą zawarł Jan Paweł II w liście do rodzin.

- Wychowanie opiera się na dwóch filarach. Pierwszy z nich jest taki, że człowiek został powołany do życia w prawdzie i miłości. Oznacza to, że człowiek realizuje się w miłości, która jest prawdziwa – wyjaśniał ks. prof. Skreczko. Jako drugi filar wskazał to, iż człowiek najpełniej realizuje się jako bezinteresowny dar z siebie. - Miłości wciąż trzeba się uczyć, ponieważ ona wymaga dojrzewania – mówił.

Prelegent omawiając różne środowiska wychowawcze takie jak rodzina, szkoła, środowisko rówieśnicze, Kościół i media, podkreślił, że wyzwaniem z jakim musi radzić sobie współczesna rodzina jest niespójność środowisk wychowawczych. - Rodzina ciągle się z tym zmaga i to jest trudne – powiedział mówca i dodał, że rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowawczym, ponieważ tam wychowanie odbywa się poprzez bezpośrednie bycie ze sobą. - Wychowuje się tym kim się jest – dodał.

Według prelegenta, obecnie sytuacja wychowawcza stała się bardzo skomplikowana, a największym wyzwaniem dla rodziny jest otaczająca kultura. - Kościół poprzez propagowanie różnych zjawisk takich jak poradnictwo czy katechizacja, próbuje pomagać rodzinom, ale często jest tak, że takie informacje rzadko przebijają się do środowisk naszej kultury – wyjaśniał duchowny. - Uważam, że prawda leży po stronie Kościoła i nam nie wolno zrezygnować wobec wyzwań współczesnego świata, ponieważ jeśli rodzina będzie Bogiem silna to i naród taki będzie – podkreślił ks. prof. Skreczko.

Natomiast małżonkowie Agata i Modest Aniszczyk, którzy na co dzień pracują w poradni małżeńskiej podzielili się swoimi doświadczeniami dotyczącymi życia rodzinnego. - Seksualność to trudny temat o którym mało się mówi. To bardzo ważne, aby małżonkowie rozmawiali na ten temat. Bez seksualności małżeństwo kuleje, ono buduje jedność – mówiła Agata Aniszczyk.

Konferencja odbyła się w Domus Mater przy ul. Saskiej 2 w Krakowie.

LED / Kraków

Źródło: http://niedziela.pl/artykul/28706/Krakow-odbylo-sie-sympozjum-naukowe

Wysłuchaj konferencji w archiwum radia Profeto