Broszura jest drugim, poprawionym wydaniem poprzedniego tekstu zatytułowanego: "Miłość Piękna - Miłość Trudna. MOB - Propozycja dla małżonków" wydanego w Krakowie w 1998 roku. (…) 

Broszura przeznaczona jest dla małżeństw, które pragną z uzasadnionych powodów wpływać na czas poczęcia swojego dziecka oraz dla mających problemy z płodnością. Broszura  może być przydatna jako pomoc podczas zajęć przygotowujących młodych ludzi do życia w rodzinie, jako pomoc w poradniach przedmałżeńskich  lub rodzinnych. 

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza to opis fizjologicznych podstaw metody oraz rady i wskazówki dotyczące jej stosowania  w praktyce. Druga część stanowi teologiczną i antropologiczną ocenę  zagadnienia planowania poczęć, religijnych i moralnych aspektów jego praktycznego stosowania. 

Broszurę oceniam bardzo wysoko,  jest napisana zrozumiałym, przyjaznym dla ucha  językiem, kolejność następujących po sobie zagadnień wynika z natury prezentowanego zagadnienia. Zwracają uwagę praktyczne rady oraz przejrzyste tabele i schematy, które będą ułatwiać małżonkom przyswojenie sobie treści wykładu i zastosowanie w praktyce podanych wskazówek.

 
Z opinii prof. Bogdana Chazana  oraz ks. prof. Pawła Bortkiewicza

za: Pallottinum.pl