Wtorek poświęcono przede wszystkim podsumowaniom i raportom oraz refleksji nad Planem Zarządu Generalnego. Kwestie międzynarodowości i multikulturowości pojawiły się w dyskusjach. Nigdzie indziej międzynarodowość naszego Zgromadzenia nie jest tak widoczna, jak podczas podobnych do tego spotkań.

„Ogrom tego co robimy lub proponujemy do zrobienia w formacji bazuje na decyzjach ostatniej Kapituły Generalnej” – powiedział ks. Léopold Mfouakouet, radny generalny odpowiedzialny za sprawy formacji. „Trzeci z wniosków kapituły wzywa nas do promowania ‘ międzynarodowej orientacji już na poziomie formacji podstawowej ’, aby w każdym domu formacyjnym znalazło się miejsce dla młodych sercanów z innych prowincji”.

Było to jeden z tematów do przedyskutowania w małych grupach – jak budować takie struktury i co już zostało uczynione na tym polu, jak zwiększyć możliwość większego doświadczenia międzynarodowości w formacji. Podkreślano również potrzebę znajomości drugiego lub trzeciego języka obcego, nie tylko w dyskusji nt. formacji, ale także w odniesieniu do misji, duszpasterstwa młodzieży i ewangelizacji.

„Proponujemy, aby w każdej jednostce czterech współbraci zostało przeszkolonych, aby poznali język na poziomie, który pozwoli im pełnić posługę tłumaczy” – dodał ks. Leopold.

Problem znajomości języka był również przedstawiony przez kolejnego radnego generalnego, ks. Artura Saneckiego, który mówił o Centrum Studiów Dehoniańskich. „Potrzebujemy większej pomocy do prowadzenia badań naukowych, w tworzeniu publikacji oraz realizacji projektów, o które jesteśmy proszeni. Szczególnie mocno potrzebujemy współbraci biegłych w znajomości języka francuskiego”.

Potrzebne są też osoby, które mogły by służyć pomocą przy sprawdzaniu i korekcie tekstów tłumaczonych na potrzeby projektu DehonDocs.

 

Przygotowania do kolejnej konferencji teologicznej

Ks. Artur Sanecki, który z ramienia rady generalnej odpowiada także za kwestie sercańskiej duchowości, relacjonował przebieg prac Międzynarodowej Komisji Teologicznej, która spotka się po raz kolejny w najbliższych tygodniach. Tematem tego spotkania będzie przygotowanie do przyszłorocznej Sercańskiej Konferencji Teologicznej, która odbędzie się w Indonezji.

Ks. Stefan Tertünte , dyrektor Centru Studiów Dehoniańskich (CSD) i członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej, podkreślił, że konferencja ta po raz pierwszy odbędzie się w Azji. Niektórzy, jak dodał, są zaskoczeni tematem tej konferencji, która będzie poświęcona pobożności i kultowi.

„Musimy eksplorować, poznawać, naszą pobożność i styl naszej modlitwy. Czy pomoże nam ona (konferencja) znaleźć formę religijnego doświadczenia, która stanie w centrum naszej sercańskiej tożsamości?”

Inne z tematów dyskusji dotyczyły dyspozycyjności misyjnej (co jest sposobem realizacji drugiego postanowienia kapituły, która prosiła, aby każdy sercanin przy okazji ślubów wieczystych złożył deklarację dyspozycyjności misyjnej), ewangelizacji, duszpasterstwa młodzieży oraz edukacji, dzieł socjalnych (szczególnie adresowanych do migrantów), Sercańskiej Rodziny i komunikacji.

„Nie chcemy, aby ludzie spotykali nas jedynie przypadkowo, okazjonalnie” – powiedział ks. Radosław Warenda, wicesekretarz generalny. „Musimy rozwinąć naszą strategię komunikacji, abyśmy mogli być dostępni dla ludzi za pomocą różnych środków komunikacji, szczególnie w cyfrowym świecie”. Trzydniowe spotkanie poświęcone komunikacji odbędzie się w Rzymie w dniach od 3 do 6 stycznia 2017 r. Ks. Radek wyraził wielką radość, że będą na nim obecni przedstawiciele prawie wszystkich jednostek Zgromadzenia.

 

Jak finansować przyszłość?

Oczywiście nic nie dzieje się bez pieniędzy. Ks. Luca Zottoli, ekonom generalny i członek Generalnej Komisji Finansowej, mówił o tym, w jaki sposób planują finansową kondycję Zgromadzenia w przyszłości. Istnieje możliwość stworzenia biura rozwoju na poziomie ogólno-zgromadzeniowym.

„To jest WASZ dom” – podkreślił ks. Luca mówiąc o domu generalnym. Każdy sercanin powinien się tu czuć mile widziany, ale również współodpowiedzialny za ten dom.

Zauważył również potrzebę edukacji finansowej, która byłaby częścią formacji młodych zakonników, a także potrzebę komunikacji w sprawach finansowych na wszystkich szczeblach Zgromadzenia.

„Jeśli planujecie jakiś znaczący projekt, jak np. budowa szkoły, bądź w kontakcie z biurem ekonoma generalnego odpowiednio wcześnie” – powiedział dk. David Nagel z Generalnej Komisji Finansowej. „Ekonom generalny może pomóc i koordynować zdobywanie środków z innych jednostek Zgromadzenia”.

Nie powinniśmy zwracać się o pomoc finansową bezpośrednio do innych prowincji. „Musimy pracować razem za pośrednictwem biura Ekonoma generalnego” – podkreślał dk. David.

Dyskusje na temat spraw zaprezentowanych we wtorek będą kontynuowane w kolejnych dniach spotkania.