Z radością informujemy, że Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oficjalnie zatwierdziła nowy Kalendarz własny Zgromadzenia Księży Sercanów. Decyzja ta stanowi ważny krok w odnowieniu i adaptacji liturgicznych obchodów zgodnie z charyzmatem sercańskim oraz duchowym dziedzictwem Ojca Dehona.

Proces tworzenia nowego Kalendarza własnego rozpoczął się w 2020 r., kiedy to Zarząd Generalny Księży Sercanów wysłał do członków Zgromadzenia list z propozycją aktualizacji. Przez cały okres 2020-2021 postulator intensywnie pracował nad jego wdrożeniem, dostarczając pomoce liturgiczne do celebracji poszczególnych wspomnień.

Celem odnowionego Kalendarza jest głębsze przeżywanie Tajemnicy Chrystusa w duchu sercańskim, zgodnie z charyzmatem Ojca Dehona, który podkreślał jego znaczenie jako wyraz sercańskiej tożsamości i misji w Kościele. Kalendarz pomaga w realizacji naszego celu, jakim jest oddawanie „całym swoim życiem, modlitwami, pracami, cierpieniami i radościami, kult miłości i wynagrodzenia, którego pragnie Jego Serce” (Konstytucje, 7).

Poprzedni Kalendarz własny, zatwierdzony w 1974 r., wymagał odnowienia i dostosowania do współczesnych realiów, aby jeszcze lepiej przyczyniać się do pogłębiania więzi wspólnotowych i otwierania się na misję Chrystusa.

Odnowiony Kalendarz własny, zatwierdzony 17 kwietnia 2024 r., jest teraz obowiązujący w całym Zgromadzeniu Księży Sercanów. "Dziękujemy Bogu za to zatwierdzenie, które umacnia naszą komunię, aktualizuje duchowe dziedzictwo i pozwala na adaptację kościelną i kulturalną na każdym kontynencie. Zachęcamy wszystkie wspólnoty do praktycznego wdrożenia tego Kalendarza, który stanowi wielki znak jedności i wspólnej tożsamości dla dobra wszystkich członków Kościoła" – napisał przełożony generalny ks. Carlos Luis Suárez Codorniú w liście do przełożonych.

 

KALENDARZ WŁASNY
ZGROMADZENIA KSIĘŻY NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO

  • Wtorek przed Środą popielcową: Pana naszego Jezusa Chrystusa modlącego się w Ogrójcu – wspomnienie dowolne
  • 8 maja: Najświętszej Dziewicy Maryi Pośredniczki Wszelkich Łask – wspomnienie dowolne
  • Piątek po II Niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego: Uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego (święto patronalne Zgromadzenia) – uroczystość
  • 19 sierpnia: Świętego Jana Eudesa, kapłana – wspomnienie obowiązkowe
  • 22 września: Błogosławionego Jana Marii od Krzyża, kapłana i męczennika – wspomnienie dowolne
  • 16 października: Świętej Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy – wspomnienie obowiązkowe
  • 27 grudnia: Świętego Jana, Apostoła i Ewangelisty (patrona Zgromadzenia) – święto

 

Fot. unsplash.com