Do Rzymu przybyli już uczestnicy Spotkania Przełożonych Wyższych naszego Zgromadzenia, które odbywać się będzie w dniach od 28 listopada do 2 grudnia 2016 r. Po raz pierwszy spotkali się w niedzielny wieczór na uroczystych Nieszporach odprawionych w kaplicy Kolegium Międzynarodowego, a następnie udali się do refektarza, gdzie mieli okazję poznać się wzajemnie. W Spotkaniu Przełożonych uczestniczy wielu polskich współbraci: ks. Wiesław Święch - prowincjał z Polski wraz z sekretarzem prowincjalnym ks. Markiem Białożytem; ks. Franciszek Pupkowski - przełożony Regionu filipińskiego; ks. Władysław Mach - przełożony Dystryktu austro-chorwackiego; ks. Piotr Kuszman - przełożony Dystryktu mołdawskiego; ks. Piotr Gębara - przełożony Regionu fińskiego; ks. Adam Masłowski i ks. Krzysztof Grzelak z Republiki Południowej Afryki oraz ks. Artur Sanecki - radny generalny. Medialną obsługą tego ważnego dla naszego Zgromadzenia wydarzenia zajmuje się ks. Radosław Warenda - wicesekretarz generalny.