W związku z nadal dynamiczną sytuacją wojenną na Ukrainie i coraz liczniejszym przybywaniem uchodźców do wielu miast - w tym także tych, w których posługują sercanie - nasza wspólnota w Koszycach Małych k. Tarnowa udostępniła część rekolekcyjną domu dla uchodźców z Ukrainy. Wstrzymano przyjmowanie grup, by dać schronienie potrzebującym. Aktualnie przebywa tam blisko 20 osób, głównie matki z dziećmi (najmłodsze ma dziewięć miesięcy), ale także jedno starsze małżeństwo.

Przebywający przybysze do koszyckiego domu okazują swoją wdzięczność, która jest tym większa, że nie spodziewali się aż tak otwartych serc. „Od początku ich pobytu pod naszym dachem – jak podkreśla dyrektor domu rekolekcyjnego w Koszycach Małych ks. dr Damian Płatek - pada z ich strony bardzo często słowo – dziękuję! Ale też i pytanie – jak długo będziemy mogli tu zostać”. W podziękowaniu za udostępnienie im domu, podjęli w nim wiele zaangażowań: jako katolicy są obecni podczas liturgii niedzielnej w kościele parafialnym prowadzonym przez Sercanów, podczas której część czytań czytają również w języku ukraińskim; panie przejęły inicjatywę gotowania (rozdzielając między sobą dyżury) i same też sprzątają część rekolekcyjną, którą zamieszkują, piorą itp. oraz pomagają w sporym ogrodzie przylegającym do domu, m.in. grabiąc czy czyszcząc z gałęzi park. Dzięki inicjatywnie lokalnego Klubu Seniora panie nauczyły się wykonywać palmy, a dochód ze sprzedaży trafia na ich potrzeby. Jedyny pan, który przybył do sercańskiego domu w Koszycach Małych, podjął pracę w sektorze budowlanym. Także i panie zaczęły poszukiwać prac w swoich zawodach, m.in. jedna jako pielęgniarka, a inna jako kosmetyczka. Podjęły w tym celu naukę języka polskiego, by móc lepiej się porozumieć. Z kolei dzieci od kilku dni rozpoczęły naukę w tutejszej szkole.

Niezmierną pomocą dla koszyckich uchodźców jest Ukrainka, która od wielu lat mieszka w tutejszej miejscowości i pomaga przybyłym w procesie integracji, tłumaczenia i załatwiania spraw urzędowych, jak i mocno zaangażowana na wszystkich frontach lokalnych, głównie w tłumaczeniu. Dziękujemy Bogu za każdą solidarność i za każde braterstwo uskuteczniane aktualnie na wielu frontach.

ks. Damian Płatek SCJ – przełożony wspólnoty.