24 maja br. w auli Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie-Prokocimiu odbyła się XXVII sesja naukowa z cyklu „Etyka w medycynie”. Sesja poświęcona była rozważaniom skupionym wokół tematu „Słowo, które leczy”.

Jako pierwszy wystąpił biskup dr hab. Grzegorz Ryś, który przedstawił refleksję o uzdrawiającej mocy Słowa Bożego. Analizując wybrane teksty biblijne, zwrócił uwagę, że słowo jest rzeczywistością dynamiczną i urzeczywistnia się w spotkaniu, w relacji. Podkreślając wielką wartość słowa, przypomniał, że sam Jezus jest Słowem, które stało się ciałem. Biskup Ryś zauważył, że słowa, które wypowiada Bóg, są zawsze słowami miłości, mocy i nadziei, które mogą człowieka podnieść i uzdrowić.

Jako drugi swój wykład przedstawił prof. dr hab. Janusz Skalski, dyrektor Instytutu Pediatrii CM UJ, który mówił na temat obecności i rozwoju etyki lekarskiej w I Rzeczpospolitej. Dzięki przedłożeniu Pana profesora zebrani mogli zapoznać się z postaciami, które na przestrzeni dziejów miały znaczący wpływ na kształt, treść i miejsce etyki lekarskiej w realiach naszej Ojczyzny. W swoim wystąpieniu prelegent przedstawił m.in. sylwetki: Macieja z Miechowa Miechowitę, Wojciecha Oczko czy Jana Hieronima Chróściejewskiego.

Następnie pani mgr Ewa Stadtmuller we wzruszającym wystąpieniu podzieliła się doświadczeniem towarzyszenia chorym i umierającym dzieciom w ich autoterapii, która polega na tworzeniu wraz z nimi książeczek pełnych historii i bajek. Prelegentka opowiedziała o dzieciach – pacjentach krakowskiego szpitala, które oddały się pasji tworzenia i dzięki temu znalazły sposób na poradzenie sobie z trudnym doświadczeniem choroby.

Ponadto swoim doświadczeniem podzieliła się pani mgr Magdalena Wasztyl-Szczerbowska, która obecnie pracuje w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu jako psycholog, a przed laty była pacjentką Szpitala Uniwersyteckiego. Pani Magdalena dała piękne świadectwo o własnych zmaganiach z ciężką chorobą, zapoznała zebranych z możliwościami, jakie niesie ze sobą współczesna psychoterapia i w jaki sposób może pomóc ona w procesie przepracowania rozmaitych życiowych kryzysów (żałoba, cierpienie, samotność itd.)

Sesję zamykał wykład ks. dr. hab. Lucjana Szczepaniaka SCJ, kapelana Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu, który bazując na wybranych scenach ewangelicznych oraz historiach z własnego, kapelańskiego doświadczenia, przedstawił możliwą do przebycia drogę od rozpaczy do nadziei.

Po wystąpieniu wszystkich prelegentów był czas na dyskusję i podsumowanie.

[Renata Katarzyna Cogiel]

Źródło: http://apchor.pl/2017/05/24/Sesja-naukowa-o-mocy-slow