5 maja 2024 r. odbyło się w Stadnikach doroczne spotkanie rodzin misjonarzy, na które przyjechało blisko 30 osób, w tym sercańscy misjonarze: ks. Jan Krzyściak SCJ (Filipiny) oraz ks. Zdzisław Pławecki SCJ (Hongkong). Organizatorem wydarzenia był ks. Zbigniew Chwaja SCJ, dyrektor Sekretariatu Misji Zagranicznych Księży Sercanów.

Oficjalnym rozpoczęciem spotkania była wspólna modlitwa w intencji zmarłych misjonarzy na cmentarzu parafialnym w Stadnikach. Pamięć o zmarłych misjonarzach spoczywających w Polsce, a także w miejscach ich wieloletniej pracy misyjnej, stanowi wspólne dziękczynienie Bogu za dar powołania naszych współbraci do niesienia Ewangelii „aż po krańce świata” oraz prośbę o obdarzenie ich wiecznym pokojem.

Następnie, celebrowana pod przewodnictwem ks. Zdzisława Pławeckiego SCJ Eucharystia, stanowiła doniosły moment naszego spotkania i świętowania. Komentując słowa Jezusa: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,12-13), celebrans podkreślił siłę składanego przez misjonarza i każdego wierzącego świadectwa o ofiarowanym w sposób darmowy zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Świadectwo o Miłości Boga i przyjęcie jej w osobistym doświadczeniu uzdalniają ludzi do prawdziwej i ofiarnej miłości, będącej celebrowaniem życia nadprzyrodzonego w ludzkiej codzienności.

Jeszcze przed obiadem, słoneczny i pogodny dzień pozwolił uczestnikom spotkania na rozmowy i spacery po seminaryjnym parku i ogrodzie. Naturalną kontynuacją tego dialogu był poobiedni poczęstunek w „oazie”, dawnej sali kleryków, podczas którego ks. Zbigniew Chwaja SCJ omówił aktualne sprawy i najważniejsze dzieła prowadzone przez Sekretariat Misji Zagranicznych. 

W trakcie spotkania głos zabrali także misjonarze: ks. Jan i ks. Zdzisław, którzy opowiedzieli o blaskach i cieniach swojej pracy na Filipinach i w Hongkongu. Ich historie oprócz zainteresowania wzbudziły podziw i wdzięczność za trud, poświęcenie i ogrom wykonanej pracy duszpasterskiej, w której niejednokrotnie wykazali się wielką determinacją i kreatywnością.