W Domus Mater w dniach od 4 do 6 marca 2022 roku przeżywaliśmy Rekolekcje dla osób podejmujących i szerzących dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Hasłem naszych rozważań były słowa: „Jesteśmy Rodziną Serc”. W rekolekcjach uczestniczyły 73 osoby, które przyjechały ze wszystkich zakątków Polski. Przy pomocy naszego Rekolekcjonisty, sercanina ks. dra Włodzimierza Płatka, staraliśmy się zgłębiać tajemnicę miłości Boga, której źródłem jest kochające i cierpiące Serce Jezusa.

Rekolekcje trwały trzy dni. W piątek, po Koronce do Bożego Miłosierdzia i Mszy świętej, rozważaliśmy tajemnice Drogi Krzyżowej. Na wieczornej adoracji wynagradzaliśmy Sercu Jezusowemu zniewagi, których doświadcza we współczesnym świecie, przepraszaliśmy za grzechy osobiste, grzechy aborcji i wojny oraz błagaliśmy o dar pokoju.

W sobotę poznaliśmy postać świętej Małgorzaty Marii Alacoque i orędzie o gorejącym miłością Sercu Pana Jezusa, które za jej pośrednictwem wciąż przekazuje nam Zbawiciel. Następnie przeżyliśmy nabożeństwo pokutne, spowiedź św. i adorację. Kulminacyjnym momentem dnia była Msza Święta, podczas której miały miejsc dwa obrzędy: przyjęcie dziecka w duchową adopcję, a także wypowiedziany przez każdego z uczestników akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Wieczorem wysłuchaliśmy konferencji nt. zobowiązań wypływających z osobistego poświęcenia się Jezusowemu Sercu.

W niedzielę wysłuchaliśmy konferencji, czym jest wynagrodzenie i spotkaliśmy się z nową dla wielu z nas formą modlitwy: z „Koronką do Najświętszego Serca Jezusowego”, która została ułożona przez założyciela Zgromadzenia Księży Sercanów, Sługę Bożego o. Leona Jana Dehona. Podczas Mszy świętej wypowiedzieliśmy słowa „aktu wpisania dziecka duchowo adoptowanego w Serce Jezusa”.

To był naprawdę piękny, Boży czas. W serdecznej atmosferze mieliśmy możliwość modlitwy i rozmowy, skupienia i spotkań pełnych humoru. A to wszystko w gościnnych progach Domus Mater, gdzie wszystko było wspaniałe: od pomocy i uśmiechu pracowników Domus Mater, przez naszego ks. Włodzimierza, do wyśmienitego jedzenia. Mamy nadzieję, że za rok znów spotkamy się w Domus Mater na rekolekcjach Duchowej Adopcji.

                                                                                                                                Wojciech Jaroń