W ostatnią niedzielę marca sercańscy nowicjusze i postulant zakończyli odprawianie swoich rekolekcji ignacjańskich. Przez ten istotny etap formacji do życia zakonnego przeprowadził ich o. Wacław Królikowski, jezuita.

Były to cztery tygodnie wyciszenia, zasłuchania w Słowo Boże, wejścia w głąb własnego serca, by spotkać się z Bogiem i Jego oczami poznać samego siebie oraz Jego wolę. Niewątpliwie był to czas zmagania się z prawdą o sobie, ale przede wszystkim czas łaski, utwierdzenia w wierze i w powołaniu. W poszczególnych tygodniach tych ćwiczeń duchownych metodą św. Ignacego z Loyoli uczestniczyli niektórzy księża i bracia sercanie w ramach swoich dorocznych rekolekcji.

Podczas krótkich przerw pomiędzy kolejnymi tygodniami rekolekcji nowicjusze i postulant odwiedzili kilka ciekawych miejsc ziemi kieleckiej, jak Zamek Królewski w Chęcinach czy Archiopactwo Cystersów w Jędrzejowie. Spotkali się także z nowicjuszami redemptorystów w Lubaszowej, k. Tuchowa i nawiedzili Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej.

@franciszek.scj